معرفی

مشخصات فردی

سیامک گلشاهی

نام - نام خانوادگی : سیامک   گلشاهی

پست الکترونیکی : golshahi@iaurasht.ac.ir, golshahi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

١. مدیر کل پژوهش و فناوری (فروردین ٩٤ تا کنون)

٢. رئیس دانشکده علوم پایه (مهر ٩٣ تا فروردین ٩٤)

٣. عضو شورای پژوهشی دانشگاه (فروردین ٩٤ تا کنون)

٤. عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه (٩٢ تا فروردین ٩٤)

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ٧

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل پژوهش و فناوری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ٠٣-١٣٨٦

سیامک گلشاهی
سیامک گلشاهی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^